Samochód zastępczy

W Tripcar rozumiemy jak ważna dla naszych klientów jest gwarancja mobilności samochodów w firmie. Bogaty wybór samochodów użytkowych w Tripcar dostępnych w ramach samochodu zastępczego pozwoli uniknąć kłopotów w funkcjonowaniu Twojego biznesu w przypadku awarii lub uszkodzenia firmowego auta.

Masz pytania dotyczące wynajmu samochodu zastępczego?

Nasi pracownicy chętnie udzielą​ informacji w zakresie możliwości oraz warunków korzystania z samochodu zastępczego w Tripcar.

Zapraszamy!

Samochód zastępczy z OC sprawcy.

Podstawa prawna

W świetle obowiązującego w Polsce prawa, każda osoba prywatna lub firma ​która​ wskutek zdarzenia drogowego utracił​a​ możliwość korzystania z​ dotychczasowego​​ samochodu​, nie posiadając innego, wolnego i nadającego się do wykorzystania pojazdu mechanicznego, ​jest uprawniona do w​ynajm​u​ pojazd​u​ zastępcz​ego​ ​podobnej klasy i ​korzystania z przedmiotu najmu w okresie naprawy ​uszkodzonego pojazdu lub w okresie niezbędnym do zakupu innego pojazdu​.​​ ​K​oszty poniesione z ​tytułu najmu w/w pojazdu zastępczego​ ​w całości obciążą polisę OC sprawcy zdarzenia.

Szybka i prosta procedura wynajmu samochodu zastępczego

​A​by wynająć ​samochód zastępczy w Tripcar, wystarczy przesłać numer szkody oraz kontakt do likwidatora szkody na adres info@tripcar.pl. Nasz pracownik potwierdzi zasadność bezpłatnego najmu samochodu zastępczego oraz sporządzi niezbędną dokumentację dla potrzeb Ubezpieczyciela.

Po pozytywnej weryfikacji, wynajmujący otrzyma bezpłatny samochód zastępczy do użytkowania na czas naprawy określony przez likwidatora a wszelkie koszty z tego tytułu rozliczymy bezgotówkowo.

Samochód zastępczy z polisy autocasco lub assistance.

Dostępny w sytuacji gdy polisa autocasco lub assistance wynajmującego​ uprawnia do wynajmu bezpłatnego samochodu zastępczego w sytuacji unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu.

​Po weryfikacji zasadności wynajmu u Ubezpieczyciela pracownik Tripcar podstawi samochód pod wskazany adres​ miejsca zdarzenia, nawet w ciągu godziny.

Samochód zastępczy na czas naprawy samochodu będącego na gwarancji producenta.

​Większość wiodących producentów samochodów zapewnia możliwość bezpłatnego wynajmu samochodu zastępczego na czas naprawy samochodu który uległ awarii w trakcie obowiązywania gwarancji producenta.​

Zasadność ubiegania się o samochód zastępczy w takim przypadku należy potwierdzić w serwisie naprawczym w którym naprawiany jest niesprawny samochód objęty gwarancją.